lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English This page in English

Välkommen till Avdelningen för Byggproduktion

Avdelningen för Byggproduktion
inom Institutionen för Byggvetenskaper

Kärnan i vår disciplin ”Byggproduktion” täcker en byggnads hela kretslopp, dvs. alla faser i byggandet från de tidiga skedena till projektering, produktion, leverans, drift, underhåll och uppgradering av den byggda miljön.

Ämnet omfattar också kunskapsöverföringen som är nödvändig för att leverera och driva anläggningar av alla slag på ett säkert, effektivt och ändamålsenligt sätt.

 

 

Sidansvarig:

CIB W099 Conference 2014

Aktuellt

2013 års Stipendiater - Lunds Byggmästarklubb

Stipendiet delades ut av Lunds Byggmästarklubb vid en ceremoni den 12 november 2013.

"För nyttiga insatser till gagn för byggandet" - genom examensarbeten:

Structual response with regard to explosions. Författare: Mattias Carlsson och Robin Kristensson

Förnimmelse av rum. Författare: Anna Harrysson