lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Välkommen till Avdelningen för Byggproduktion

Avdelningen för byggproduktion
- Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Kärnan i vår disciplin ”Byggproduktion” täcker en byggnads hela kretslopp, dvs. alla faser i byggandet från de tidiga skedena till projektering, produktion, leverans, drift, underhåll och uppgradering av den byggda miljön.

Ämnet omfattar också kunskapsöverföringen som är nödvändig för att leverera och driva anläggningar av alla slag på ett säkert, effektivt och ändamålsenligt sätt.

 

 

Sidansvarig:

CIB W099 Conference 2014

Aktuellt

2017 års Stipendiater - Lunds Byggmästarklubb
Styrelsen för Byggmästarklubben beslutade att dela ut pris till två arbeten:

"Återvinning av asfalt och betong".                                                                                           Författare: Simon Jepsson och Elin Nyberg, Väg- och vatten.

"VILLA-VILJA. Flerhushåll och proaktiv planering". Författare: Ingrid Tufvesson, Arkitektur.