lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskning

Eftersom ämnet byggproduktion har så många facetter är vår forskning bred, men vi värnar om fördjupning inriktad på prioriterade frågor inom byggproduktion.

Bortsett från de ämnen som utgör grunden för enskilda doktorander i olika forskningsprojekt - se ”People” – är vi är engagerade i forskningssamarbeten med andra institutioner, offentliga organ, myndigheter och näringsliv.

Sidansvarig: