lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Doktorsavhandlingar

Improvement of Labour Performance and Productivity in Uganda's Building Industry 
Henry Mwanaki Alinaitwe, 2008

Innovation Diffusion in the Construction Sector 
Kristian Widén, 2006

External Stakeholder Analysis in Construction Project Management 
Stefan Olander, 2006

Lessons Learned in Knowledge Management - the case of construction 
Mats H Persson - 2006

Industrial Management Models with Emphasis on Construction Waste 
Stenis, Jan, 2005

A Mesoeconomic Analysis of the Construction Sector
Andersson, Niclas, 2003

Konkurrens, anbudsvärdering och entreprenörens innovativa agerande inom vägbyggnadssektorn
Seeger Mariaux, Anna, 2001

Impact of Quality Management in the Swedish Construction Process
Landin, Anne, 2000

Ledning för effektivare byggproduktion
Kristoffersson, Anders, 1995

Kommunal budgetprocess och projektadministration för byggprojekt
Odenmar, Uno, 1983

Mindre byggföretags anpassningsprocess. Problem – analys – lösningsansatser
Hansson, Bengt, 1980

Branschvisa arbetsmiljöstudier
Schröder, Curt, 1980

Byggherrens kostnadsstyrning. Problem och lösningsansatser 
Söderberg, Jan, 1978

Materialadministration i byggbranschen
Hoppe, Carl Axel, 1977

Sidansvarig: