lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskningsrapporter

Socialt ansvarstagande i Trafikverkets upphandlingar

Lindell A, Olander S och Aulin R.

Implementing av LOU - effekter för byggsektorn
Byggnadsekonomi, Lund, 2008
Olander S, Widén K & Nordvall F (full text)

Resursanvändning i ett 12-vånings lågenergihus utan värmesystem
Byggnadsekonomi, Lund, 2006
Thormark, Catarina (full text)

Byggprocessforum för en effektivare process
ISBN 91-85257-02-8, Byggnadsekonomi, Lund, 2005
Hansson, B. Widén, K. Gröning, P-Å. (full text)

Planprocessen, ett hinder för nyproduktion av bostäder?
ISRN LUTVDG/TVBP--05/3080--SE, Byggnadsekonomi, Lund, 2005
Olander, S (full text)

Den omtänksamme byggaren -En studie av ett brittiskt handlingsprogram
TVBP-3080, Byggnadsekonomi, Lund, 2004
Olander, S

Nationella innovationsstrategier i byggsektorn – en internationell kartläggning
ISBN 91-85257-01-X, Lund, 2004
Widén, K (full text)

Missnöjda medborgares säkerhetsventil
ISRN LUTVDG/TVBP—03/3079--SE, Lund, 2003
Henecke, B. Olander, S (full text)

Construction Economics and Organization, proceedings for the 3rd Nordic Conference, Lund 2003
Landin, A. Hansson, B

European Village Evaluation
ISBN 91-7147-734-9, Boverket, Karlskrona, samt Byggnadsekonomi, TVBP-3077, Lund, 2003
Landin, A. Nielsen, A. Thormark, C. Welin, L. Persson, M

Vetenskaplighet – Utvärdering av tre implementeringsproject inom IT Bygg och Fastighet 2002
TVBP-3076, Byggnadsekonomi, Lund, 2002
Andersson, N. Ekholm, A

Utbytbara installationer – en fallstudie
TVBP-3075 , Byggnadsekonomi, Lund, 2002
Dahlbom, M. Ziegert, A

Kvalitetsäkrade konstruktioner – utformning av system för erfarenåterföring
TVBP-3074, Byggnadsekonomi, Lund, 2002
Ribendahl, F

Industrial Management Models for Construction Waste Management
ISSN 1651-0380, ISBN 91-974552-0-2, Byggnadsekonomi, Lund, 2002
Stenis, J

Återvunna huset i livcykelperspektiv
TVBP-3078, Byggnadsekonomi, Lund, 2002
Thormark, C

Den svensk - danske parallelbyggesag i Øresundsregionen, 2001
TVBP-3070, Byggnadsekonomi, Lund, 2001
Andersson, N. Söderberg, J (full text)

Förankringmetoder i byggprocessen - En kunskapsöversikt
TVBP-3073, Byggnadsekonomi, Lund, 2001
Olander, S

Återbruk av byggmaterial
TVBP-3069, Byggnadsekonomi, Lund, 2000
Fritzon, B

Lägre kostnader med volymelement – en fallstudie
TVBP-3068, Byggnadsekonomi, Lund, 2000
Olander, S

Ny mursten för skalmur
TVBP-3067, Byggnadsekonomi, Lund, 1999
Hansson, B

Kvalitetssäkring vid byggande – med tillämpning på fukt
TVBP-3066, Byggnadsekonomi, Lund, 1999
Hansson, H. Landin, A

Kvalitetssäkring vid byggande – med tillämpning på fukt
ISRN LUTVDG/TVBP—99/3066—SE, Institutionen för byggnadsekonomi, Lunds tekniska högskola, Lund, 1999
Landin, A. Hansson, B

Ny byggprocess - Svedalamodellen Slutrapportering Byggskedet
ISRN LUTVDG/TVBP--99/3065--SE, TVBP-3065, Byggnadsekonomi, Lund, juni 1999
Persson, M (full text)

Byggforskning – processer och vetenskaplighet
TVBP-3062, Byggnadsekonomi, Lund, mars 1998
Andersson, N. Borgbrant, J

Utveckling av det industriella byggandet
TVBP-3060, Byggnadsekonomi, Lund, 1998
Fritzon, B

Modeller för värdering av anbud
TVBP-3061, Byggnadsekonomi, Lund, mars 1998
Meriuax, A

Radon, elektriska och magnetiska fält samt emissioner
TVBP-3064, Byggnadsekonomi, Lund, juni 1998
Neovius, P

Ny byggprocess - Svedalamodellen delrapport
ISRN LUTVDG/TVBP--98/3063--SE, TVBP-3063, Byggnadsekonomi, Lund, april 1998
Persson, M (full text)

Konkurrens vid upphandling av vägar, beläggningar och drift
ISRN LUTVDG/TVBP--97/3055--SE, Lund, 1997
Meriuax, A

3T-arbetet vid Skanska Syd AB
ISRN LUTVDG/TVBP--95/3050--SE, Lund, 1995
Borgbrant, J. Hansson, F

Specialentreprenörers kvalitetsarbete
ISRN LUTVDG/TVBP–95/3046--SE, Graphic Systems AB, Malmö, 1995
Landin, A. Persson, M

Sidansvarig: