lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Utbildning

Vår utbildning syftar till att ge blivande civilingenjörer, arkitekter och högskoleingenjörer en gedigen förståelse för teknik och förvaltning som tillämpas inom byggindustrin. Vi förmedlar ett helhetsperspektiv där kraven på projektledning, styrning, produktion och förvaltning  är i fokus, tillsammans med de verktyg som stödjer branschens bästa praxis.

Undervisning och lärande fokuserar även på de problem och utmaningar som näringslivet och samhället står inför  idag och i framtiden. Vår förhoppning är att vi med goda pedagogiska metoder förbereder studenterna och tränar dem i  de intellektuella färdigheter som de kommer att behöva i sin framtida karriär inom näringslivet på regional, nationell eller internationell nivå.

Sidansvarig: