lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Examensarbete

Vid avdelningen genomförs ett stort antal examensarbeten. Undantagslöst görs de i samarbete med något företag eller någon organisation, se exempel på samarbetande organisationer. Kunskaper som inhämtas, fördjupas och tillämpas på praktiskt förekommande problem. Vi är naturligtvis mycket tacksamma för detta samarbete. Samarbetet ger naturligtvis företagen möjlighet att lösa vissa prroblem som behöver lösas och inte minst möjligt att lära känna framtida medarbetare. För examensarbetarena ger det en mycket god erfarenhet.

Genomförda och pågående examensarbeten 

Genomförda arbeten från 1998-V2013

Kort presentation arbeten hänförda till 2004

Kort presentation arbeten hänförda till 2005

Kort presentation av arbeten hänförda till 2006

Kort presentation av arbeten hänförda till 2007

Kort presentation av arbeten hänförda till 2008

Kort presentation av arbeten hänförda till 2009

Kort presentation av arbeten hänförda till 2010-11

Kort presentation av arbeten hänförda till 2012

Kort presentation av arbeten hänförda till 2014

Kontaktpersoner
Det går bra att kontakta vem som helst på avdelningen för Byggproduktion. Övergripande ansvariga för våra examensarbeten är 
Anne Landin
Christina Glans

Stödpunkter för ditt examensarbete på Byggproduktion

 

 

 

Sidansvarig: