lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

Forskarutbildning

Välkommen som forskarstuderande. Vid avdelningen för Construction Management ges forskarutbildning. Forskarutbildning sker inom ämnet Byggande och Arkitektur. Forskarstuderande är normalt anställda vid avdelningen eller hos någon av avdelningens samarbetspartner (industridoktorand).

Construction Management (byggnadsekonomi och byggproduktionsteknik) har tidigare varit eget ämne för forskarutbildning. Den allmänna utvecklingen har av många skäl krävt och motiverat en breddning av forskarutbildningsämnena. Nuvarande forskarutbildningsämne omfattar många ”mindre” ämnen som grupperats i ett gemensamt ämne Byggande och Arkitektur.

Allmän information om forskarutbildning finns på LTH´s hemsida. Där finns bland annat studiehandboken för forskarutbildning

Om du är intresserad av forskarutbildning ta kontakt med Bengt Hansson eller Anne Landin.

Kurser för forskarstuderande är oftast individuellt anpassade. Nedanstående kurser är öppna forskarstuderande som uppfyller allmänna krav för utbildningen.

• I samarbete med LTH ´s kansli genomför avdelningen med följande kurs för forskarstuderande Projektledning för FoU. LTH tillhandahåller gemensamt. flera kurser.

Kontaktperson Anne Landin

Sidansvarig: