lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VBEA10 Byggprocessen

Kursens målsättningar är att:

  • beskriva byggprocessens olika skeden utifrån ett byggherreperspektiv
  • identifiera och definiera inblandade aktörer i byggprocessens olika skeden
  • inse byggprocessens koppling till företags- och samhällsekonomi
  • beskriva de regler och lagar som berör byggprocessens olika skeden
  • beskriva ett kvalitets- och miljöarbete i byggprocessen
  • identifiera väsentliga arbetsmiljöaspekter vid produktion av byggnader och anläggningar.

Kursen avser att ge en orientering av de aktiviteter som genomförs i byggprocessen och behandlar byggprocessen ur ett byggherreperspektiv. Fördjupade analyser görs av program-, projekterings- och produktionsskedena samt förvaltnings- och arbetsmiljöaspekter. Kursen är uppbyggd på ett antal övningar samt en fördjupning i byggprojektplanering genom ett planeringsspel. beskriva byggprocessens olika skeden utifrån ett byggherreperspektiv

Kursmaterial

VÅRTERMINEN 2018

Kurshemsida på live@lund.

Sidansvarig:

Kursinformation

Antal poäng:5
Läsperiod:VT1
Ansvarig lärare:Stefan Olander
Obligatorisk för:V2
Valfri för:
KA-beskrivning