lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VBEA25 Byggprocessen med entreprenadrätt

Kursen syftar till att ge studenterna kunskaper och förståelse avseende de aktörer, regler och processer som måste beaktas vid planering, produktion och förvaltande av en byggnad eller anläggning. Utöver detta syftar kursen till att ge grundläggande kunskaper om kalkylmetoder och analyser inom byggproduktion, samt grundläggande kunskaper om de rättsregler- och den praxis som råder inom svensk avtals- och entreprenadrätt.

 

 

Kursmaterial

Sidansvarig:

Kursinformation

Antal poäng:7 hp
Läsperiod:HT 1, 2
Ansvarig lärare:Stefan Olander
Obligatorisk för:IBYA2, IBYI3, IBYV2
Kursplan