lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VBEF10 Fastighetsförvaltning

Kursen skall ge kunskaper om förvaltningsskedet i byggprocessen. Studenterna skall efter kursen ha goda kunskaper om ledning och administration av fastighetsföretag, intäkts- och kostnadskalkyler, likviditets- och årskostnadsberäkningar, teknisk förvaltning samt värdering och analyser av finansiering av fastigheter. Vidare skall studenterna ha fått kännedom om aktuell lagstiftning och skatteregler, planering av drift och underhåll samt förutsättningar för genomförande av ombyggnad.

Kursmaterial

Sidansvarig:

Kursinformation

Antal poäng:7,5
Läsperiod:HT2
Ansvarig lärare:Anne Landin
Valfri för:

 

L4fe, V4bf

KA-beskrivning