lu.se

Byggproduktion

Lunds Tekniska Högskola

Denna sida på svenska This page in English

VBEN20 Bygginnovationssystem

HT2017

KURSPROGRAM OCH SCHEMA

 

 

 

Kursen syftar till att ge en förståelse för olika byggproduktionssystem och deras uppkomst och hur byggproduktionssystem kan utvecklas och implementeras. Detta görs genom att skapa en förståelse för den historiska utvecklingen av byggproduktionssystem, för den kontext som byggsektorn har och för innovations processen och hur den kan hanteras.

 

 

 

 

 

 

Sidansvarig:

Kursinformation

Antal poäng:7,5
Läsperiod:HT 1
Ansvarig lärare:Henrik Szentes och Brian Atkin
Valfri för:V4, 5
Kursplan